Zásady ochrany osobních údajů

Jméno a příjmení: Miroslav Doležal

IČO: 152 02 160

Sídlo provozovny: Brněnská 11/61, 674 01 Třebíč

e-mail: info@nabytektrebic.cz

tel.: 739 094 726, 568 821 751

dále jen „Správce

 

Vážení klienti,

abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje.

K tomu sdělujeme:

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

Zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme minimálně po dobu trvání záruky, maximálně po dobu 15 let.

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Pověřence pro ochranu osobních údajů není pověřen, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuj
eme v rozporu s GDPR.

 

 

V Třebíči, dne 24.5.2018